กิ่งตอนชะอมไร้หนาม  30  บาท  ส่งไปรษณีย์ ค่าส่ง 100 บาท  
                 เมล็ดแค 100 เมล็ด 30 บาท