การปลูกผักหวานป่า

ควรเริ่มเตรียมหลุมปลูกในช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม ขุดหลุมขนาด 30*30*30 ซม. ผสมวัสดุปลูกโดยใช้ดิน ปุ๋ยคอก แกลบดินที่ย่อยสลายแล้ว อัตราส่วน 1:1:1 คลุกให้เข้ากัน กลบลงในหลุมปลูกทิ้งไว้1-2 อาทิตย์

          การปลูกควรให้ต้นกล้าสูงกว่าปากหลุมประมาณ 5 ซม. แล้วพูนดินกลบโคนโดยรอบ ปลูกไม้พี่เลี้ยง ในช่วง 2 ปีแรก โดยปลูกข้างหลุมทางทิศตะวันตก

          การให้น้ำ ให้พอให้ดินชื้นอย่าให้ดินแฉะ